Gelijke stagekansen Quoteposters

Auteurs
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2023
Samenvatting
Deze quoteposters horen bij het project Haagse aanpak Gelijke stagekansen. Op de posters staan quotes uit de 0-meting onder Haagse mbo- en hbo-studenten, over ervaringen met mogelijke stagediscriminatie in schooljaar 2021-2022. De citaten van studenten op deze posters kunnen bewustzijn vergroten en drempelverlagend werken voor studenten om hun verhaal te doen over mogelijke discriminatie. Het beoogde doel van de Haagse aanpak is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.