GGZ-Verpleegkunde in 2020

Lectoraten
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2012
Samenvatting
De ggz-zorg is steeds complexer geworden. De nieuwe beroepsprofielen bieden contouren om de verpleegkunde binnen de ggz op deze complexiteit af te stemmen, maar de uitwerking zal nog veel inspanning vergen. Zo betoogt Berno van Meijel, lector ggz-verpleegkunde.