Het Leren van de Toekomst 4

Auteurs
Pieter Swager, Jeroen Bottema en Jos Fransen
Soort object
Rapport
Datum
2014
Samenvatting
In ‘Het Leren van de Toekomst 4’ werd opnieuw geëxperimenteerd met versnelde onderwijsvernieuwing met innovatieve inzet van ict ten behoeve van de versterking van de innovatiekracht van Fontys lerarenopleiding Sittard. Innovatiekracht is de mate waarin onderwijsprofessionals in staat zijn structureel te innoveren met ict om het onderwijs te verbeteren. In het voor dit project ontwikkelde model voor innovatiekracht worden drie fasen onderscheiden: ideegeneratie, ideepromotie en ideerealisatie. Bij ideegeneratie spelen drie factoren in samenhang een rol: ‘willen’ innoveren (motivatie), ‘kunnen’ innoveren (de vakinhoudelijke, didactische en ict-competetie van docenten), en ‘mogen’ innoveren (leiderschap en ondersteuning door de organisatie). De drie factoren zijn belangrijk op zowel het niveau van de individuele docent als het team. Bij ideepromotie worden dezelfde niveaus onderscheiden. Een maat voor de innovatiekracht is het aantal gerealiseerde en duurzaam geïmplementeerde innovatieve ict-toepassingen in een gegeven tijdsperiode.