Het studentenleven in coronatijd

Auteurs
C.S. Woelders Rutger Kappe Carlijn Knuiman
Lectoraten
Soort object
Workingpaper
Datum
2020
Samenvatting
Begin mei hebben alle studenten van Inholland een uitnodiging gehad om deel te nemen aan een grote internationale studie naar de impact van de coronacrisis op hun leven en studie. In deze poster heeft de onderzoekslijn Studiesucces de belangrijkste resultaten, ingedeeld in vier thema’s, verwerkt. Deze thema's zijn studentenwelzijn, student engagement, tevredenheid en het coronavirus. Bij studentenwelzijn is gevraagd naar gevoelens en contacten. Bij student engagement vroegen we naar tijdsbesteding en betrokkenheid. Bij tevredenheid is gekeken zaken als ICT-faciliteiten, onderwijskwaliteit en informatievoorziening. Natuurlijk vroegen we ook of studenten corona hadden (gehad) en in hoeverre zij de maatregelen naleefden.