Het Studentenleven in Coronatijd

Uitwerking eerste Inholland resultaten

Auteurs
Rutger Kappe Carlijn Knuiman C.S. Woelders
Lectoraten
Soort object
Rapport
Datum
2020
Samenvatting
Door het coronavirus hebben onze studenten te maken met grote veranderingen in hun dagelijks leven. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent hebben het initiatief ondernomen om een grote internationale studie op te zetten. Doel van de internationale studentenwelzijnsstudie1 (C19 ISWS) is inzicht te krijgen in (veranderingen in) het welzijn van studenten door de coronacrisis. Hypothesen zijn dat 1) de COVID-19 epidemie en de 2) overheids- en 3) instellingsmaatregelen een significante impact hebben op het psychosociaal welzijn van de studentenpopulatie. Dit rapport gaat over de eerste resultaten van onze hogeschool en bevat de resultaten op de volgende thema’s: 1) Studentenwelzijn 2) Student engagement 3) Het coronavirus en zorgen om besmetting 4) Studietevredenheid 5) Leefgewoonten en (on)gezond gedrag 6) Het coronavirus: feiten en fabels