HRM-lectoren en Instituut Gak:

Ideeën voor praktijkgericht onderzoek

Auteurs
Soort object
Rapport
Datum
2016
Samenvatting
Enkele globaal uitgewerkte onderzoeksthema’s die binnen het aandachtsgebied van Instituut Gak vallen, om in een vervolggesprek te verkennen of en hoe deze thema’s verder uitgewerkt kunnen worden.