Inclusie in sport (Dutch)

Perspectieven van jongeren met een beperking, hun ouders en sportprofessionals

Auteurs
Vera Dekkers, Afke Kerkstra, Aija Saari, Nuno Pimenta en Anabela Vitorino
Lectoraat
Kracht van Sport
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2022
Samenvatting
Het was belangrijk om de authentieke standpunten, wensen en gevoelens van jongeren met een beperking over inclusie in sport te achterhalen. Daarom zijn online focusgroepen gehouden met jongeren met een beperking, hun ouders en sportprofessionals in Finland, Litouwen, Portugal en Nederland. Uit deze interviews zijn zeven thema's met betrekking tot inclusie in sport naar voren gekomen, die een voor een worden toegelicht.