Inkluusio urheilussa (Finnish)

Vammaisten nuorten, heidän vanhempiensa ja liikunta-alan ammattilaisten näkemyksiä

Auteurs
Vera Dekkers, Afke Kerkstra, Aija Saari, Nuno Pimenta en Anabela Vitorino
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2022
Samenvatting
On tärkeää kuunnella vammaisten nuorten omia näkemyksiä, toiveita ja tunteita inkluusiosta urheilussa. Tästä syystä vammaisille nuorille, heidän vanhemmilleen ja liikunta-alan ammattilaisille järjestettiin fokusryhmähaastattelut verkossa Suomessa, Liettuassa, Portugalissa ja Alankomaissa. Haastatteluista tunnistettiin seitsemän inkluusioon urheilussa liittyvää teemaa, jotka kuvataan jäljempänä yksitellen.