Investeringscriteria bij duurzame innovaties

Hoe kunnen ondernemers duurzame innovaties bedrijfseconomisch onderbouwen?

Auteurs
Pieter van der Hoeven en J. (Hans) Bossert
Onderzoekslijnen
Governance, Finance & Accountancy
Finance en Accountancy
Soort object
Artikel
Datum
2019
Samenvatting
De gewenste verduurzaming van de economie vraagt om het realiseren van telkens nieuwe innovaties. Uit praktijkcasussen blijkt dat met name duurzame innovaties op het gebied van technologie, bedrijfsmiddelen of mensen, nadrukkelijk vragen om complexere bedrijfseconomische afwegingen. Deze afwegingen vinden echter plaats binnen het klassieke raamwerk van kosten en baten. Maatschappij en ondernemers zijn dan ook geholpen met concrete handvatten. In deze zoektocht naar zulke handvatten in de praktijk komen vijf factoren naar voren die het succes van investeringen in duurzame innovaties bepalen, met name: de maatschappelijke baten, de samenwerking voor ketenefficiëntie, de netwerkonzekerheden, de financiële responsiviteit en de persoonlijke contacten.