Jeugdsportfonds - Onderzoeksrapportage 2015

Onderzoekslijn
Soort object
Rapport
Datum
2015
Samenvatting
Begin 2015 zijn het lectoraat Topsport en Onderwijs en het lectoraat Kracht van Sport gestart met een vijf jaar durend onderzoek dat beoogt bij te dragen aan het optimaliseren van de opbrengst van de middelen van het Jeugdsportfonds. 1. Welke (groepen van) kinderen worden niet door het Jeugdsportfonds bereikt en wat is de reden hiervoor? 1.1 Wat zijn de genoemde barrières van kinderen van 6 tot 18 jaar in Amsterdam Nieuw-West om deel te nemen aan het Jeugdsportfonds? 1.2 Wat zijn de beweegredenen voor ouders die in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wonen en onder de doelgroep van het Jeugdsportfonds vallen om zich niet aan te melden bij het fonds? 2. Is de doorverwijzing naar het Jeugdsportfonds momenteel de juiste manier of zijn er andere makkelijker toegankelijke wegen te bedenken om gezien te worden door het Jeugdsportfonds?