Jeugdsportfonds - Onderzoeksrapportage 2016

Onderzoekslijn
Soort object
Rapport
Datum
2016
Samenvatting
Het onderzoeksrapport dat voor u ligt maakt deel uit van een vijfjarig onderzoek waarmee het Jeugdsportfonds Amsterdam meer inzicht verkrijgt in de effectiviteit van de activiteiten van het Jeugdsportfonds. Het doel van het Jeugdsportfonds is om kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen te laten sporten door het betalen van de contributie en benodigde sportproducten. Deze kinderen kunnen aangemeld worden bij het Jeugdsportfonds door een intermediair, een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Om in kaart te brengen of de doorverwijzing en aanmelding van kinderen momenteel op de juiste manier verloopt zijn in dit onderzoek de ervaringen, knelpunten en ideeën van intermediairs met betrekking tot de werkwijze en naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds Amsterdam in kaart gebracht.