Jongeren en geldstress

Onderzoek naar hoe bij te dragen aan de economische redzaamheid van jongeren

Auteurs
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2022
Samenvatting
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen en geven in hoe de stress sensitieve aanpak gericht op gezinnen kan worden toegepast op jongeren om bij te dragen aan hun empowerment en economische redzaamheid. In 2021 zijn 23 jongeren en 2 jongerenwerkers van MeerWaarde bevraagd. De jongeren hebben een online vragenlijst ingevuld. Met de twee jongerenwerkers hebben we een diepte-interview afgenomen.