Jongeren & Wijkteams

Verkennend onderzoek in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam

Auteurs
Marion Matthijssen, Marc van Dijk, Pauline Naber en Roel van Goor
Onderzoekslijn
Leefwerelden van Jeugd
Soort object
Rapport
Datum
2016
Samenvatting
Een verkennend onderzoek in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam