Kleurrijke perspectieven. Notities over de GGZ-verpleegkunde (samenvatting oratie)

Onderwijs & Gezondheidszorg, 4, 32-33.

Auteurs
Prof Berno van Meijel
Lectoraat
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2015
Samenvatting
Berno van Meijel, lector bij Hogeschool Inholland, is per 1 oktober 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij de afdeling Psychiatrie van het VUmc te Amsterdam. Tevens is hij als lector/hoogleraar werkzaam bij de Parnassia Groep. De leerstoel is ingesteld om interventies te ontwikkelen en de effectiviteit ervan te onderzoeken voor de beroepspraktijk van de ggz-verpleegkundigen. Op 8 april hield hij zijn inaugurele rede ‘Kleurrijke perspectieven. Notities over de GGZ-verpleegkunde