Kleurrijke perspectieven (oratie)

Notities over de GGZ-verpleegkunde

Lectoraat
Soort object
Lezing
Datum
2015
Samenvatting
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar GGZ - verpleegkunde vanwege de Hogeschool Inholland bij de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit / VU Medisch Centrum op 8 april 2015.