Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen

Handreiking voor professionals over samenwerken met informeel netwerk

Auteurs
N. Tromp
Soort object
Rapport
Datum
2022
Samenvatting
Deze handreiking voorziet professionals in het sociaal domein van concrete handelingskennis hoe in hulpverleningstrajecten samen te werken met de vertrouwde mensen om de gezinnen heen die in een kwetsbare positie verkeren. Het is de uitkomst van een onderzoek dat de jeugdzorginstellingen Parlan, Kenter en het lectoraat Empowerment en Professionalisering hebben uitgevoerd in het kader van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland. De handreiking blijkt ook voor professionals buiten het sociaal domein relevant. Het thema samenwerken formele en informele zorg speelt immers in vele domeinen.