Leverlaesies nader onderzoeken met CEUS

Auteurs
Sabrina Fekecs, Harmen Bijwaard en Sandra Noij
Soort object
Artikel
Datum
2017
Samenvatting
Ingezonden artikel in MEMO RAD: dit artikel is een samenvatting van afstudeeronderzoek dat de eerste auteur heeft uitgevoerd ter afronding van de bachelor opleiding Medisch Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken aan de hogeschool Inholland.