Lustrumbundel Lectoraat Diversiteitsvraagstukken: 2018- 2023

Auteurs
Machteld de Jong, Samir Achbab, Somya Bouzaggou, Yesim Candan, Julia Delhaas, Marette Ebert, Tjitske Lovert-Reindersma, Birol Ona en Sjaak Toonen
Soort object
Boek
Datum
2023
Samenvatting
Het lectoraat Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland bestaat 5 jaar. In die periode is er ontzettend veel gebeurd en heeft het team een bijdrage mogen leveren aan betekenisvolle onderzoeken die een bijdrage leveren aan het vergroten van de kansengelijkheid in de samenleving. Met daarbij het onderwijs als verbindende schakel tussen jongeren, het werkveld en de samenleving en het inzetten van (levens)verhalen om ervaringen en belevingen naar voren te brengen. Deze bundel bevat bijdragen met theoretische reflecties, met inzichten uit de onderzoeksprojecten en praktische voorbeelden om toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk. De bundel is interessant voor professionals binnen en buiten het onderwijs, studenten, maar ook het werkveld waarvoor in het hoger onderwijs wordt opgeleid. En het is interessant voor iedereen die zich in wil zetten voor een samenleving waarin verschillen worden benut als kracht. Lectoraat Diversiteitsvraagstukken Hogeschool Inholland