Mind the body!

Somatische zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische

Auteurs
Ronald Gool en Berno van Meijel
Lectoraten
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2012
Samenvatting
De somatische gezondheidstoestand van patiënten met een 'servere mental illness' (SMI) of ernstige psychiatrische aandoening - waaronder schizofrenie, ernstige depressie, schizo-affectieve en bipolaire stoornissen - krijgt steeds meer aandacht in de geestelijke gezondheidszorg. Somatische screening en de hierop volgende behandeling zijn van cruciaal belang voor een goede lichamelijk een geestelijke gezondheid van deze patiënten.