Mindfulness in het HBO

Auteurs
Nikkie Gubbels, Rutger Kappe, Sabine van Dijken-Stapel, Naomi Heijman en Anup Sukul
Lectoraten
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2018
Samenvatting
Hoewel mindfulness geworteld is in het boeddhisme, is het in de moderne praktijk seculier en populair geworden in het bevorderen van het welzijn. Kabat-Zinn (2003), een van de pioniers van mindfulness, definieert het als the awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by moment. Mindfulness wordt op verschillende manieren toegepast, maar de meest gebruikte vorm van mindfulness-training is het zogeheten Mindfulness-Based Stress Reduction program (MBSR). MBSR is een gevestigd programma dat al ongeveer drie decennia beoefend wordt en een verscheidenheid aan oefeningen omvat, zoals formele en informele meditatie, ademgerichte aandacht, bodyscan, het verschuiven van aandacht over de zintuigen heen, monitoren van de moment-tot-moment-ervaringen, eetmeditatie en het vrijwillig verleggen van aandacht naar het huidige moment. Het lectoraat Studiesucces heeft een mindfulnesstraining aangeboden aan studenten in kader van de onderzoekslijn naar studentenwelzijn.