Missie Sociaal Werk

Auteurs
Lisbeth Verharen en Lilian Linders
Onderzoekslijn
Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein
Soort object
Artikel
Datum
2018
Samenvatting
Het sociaal werk is een vorm van professionele beroepsuitoefening die bijdraagt aan het bevorderen van (de mogelijkheden van) sociaal functioneren. Sociaal werk is een waardengedreven en dialogische professie, die werkt op basis van morele overwegingen over kwaliteit van leven.