Nieuwsbrief Diversiteitsvraagstukken #2

Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2021
Samenvatting
Met veel plezier hebben we de tweede nieuwsbrief van het lectoraat Diversiteitvraagstukken gemaakt. Er is de afgelopen periode weer enorm veel gebeurd. Ondanks Corona hebben de lopende projecten gelukkig niet veel vertraging opgelopen. En is samen met het lectoraat Studiesucces (Rutger Kappe, Linda Adrichem en Jacqueline Meijer) een vervolgonderzoek gedaan naar de ervaringen en belevingen van onze studenten in Coronatijd. Het rapport is in deze nieuwsbrief te lezen in hoofdstuk drie. Daarnaast heeft een heel inspirerende Community of Practice Diversiteit sessie plaatsgevonden over de Inclusiviteitstraining die het lectoraat samen met de Haagse Hogeschool (Aminata Cairo) en Universiteit Leiden heeft ontwikkeld. Vanaf medio maart start een trainingsreeks van de IPT bij Inholland. Donderdag 11 maart is de volgende Community of Practice bijeenkomst waarin het thema Online Discriminatie centraal staat. Samen met het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap van Joke Hermes en Verwey Jonker wordt een onderzoek uitgevoerd waarin dit thema centraal staat. Voor dit onderzoek is veel belangstelling, zelfs in het Jeugdjournaal is het onlangs besproken. Daarnaast heeft het lectoraat samen met de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam een aanvraag binnen gehaald waarin de kracht van identiteitsnetwerken van studenten zal worden onderzocht. Voor de zomervakantie zullen de projecten Bias in Organisaties en Stagediscriminatie worden afgerond, evenals het onderzoek naar LHTBQI-studenten. Ook het mentoringproject Students4Students zal worden afgerond. Er wordt gekeken op welke manier we dit project in de organisatie kunnen voortzetten. We zullen hierover op Insite publiceren.