Nieuwsbrief Diversiteitsvraagstukken #6

Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2022
Samenvatting
Met veel plezier hebben we deze zesde nieuwsbrief van het lectoraat Diversiteitvraagstukken gemaakt. Er is de afgelopen periode weer enorm veel gebeurd. Wij wensen jullie heel veel leesplezier! Beste collega’s, Vlak voordat we de zomerperiode ingaan, wil het lectoraat Diversiteitvraagstukken graag via deze nieuwsbrief laten lezen en zien waar ze de afgelopen periode mee bezig is geweest. Met Samir Achbab als nieuwe senior onderzoeker (hij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief voor) hebben we een veelheid aan activiteiten ontplooid binnen en buiten onze hogeschool. De Community of Practice heeft in 2022 twee indrukwekkende sessies georganiseerd over studeren met een functiebeperking, waarbij Mieke van den Berg tevens het convenant voor Studenten + tekende, en in samenwerking met Echo vindt er op 23 juni een bijeenkomst over racisme en discriminatie plaats. Ook de Taskforce Diversiteit en Inclusie heeft niet stilgezeten en had eind april een inspiratiedag in Amsterdam op basis waarvan we een kadertekst hebben gemaakt voor het CvB en het DO. Daarnaast blijkt de Taskforce in de korte tijd dat ze bestaat nu al heel waardevol te zijn wat betreft het delen van ervaringen en het geven van collegiale feedback op thema’s die raken aan diversiteit en inclusie. Ook mensen uit de Inhollandorganisatie weten ons te vinden in geval van vragen, dus dat is erg waardevol. Het feedback geven op onderzoeksprojecten van studenten van de opleiding Verloskunde is bijvoorbeeld een heel inspirerende activiteit. Hetzelfde geldt voor de samenwerking in het NPO-consortium met de lectoraten van Rutger Kappe, Femke Kaulingfreks, Lilian Linders en Jorg Tholke. Verder hebben we ons beziggehouden met een veelheid aan projecten waarvan een aantal in de nieuwsbrief zal worden toegelicht: het mentoringsproject S4S, de Inclusivity Pathway Training, stagediscriminatie, het studentonderzoek op de HvA en het docentonderzoek bij Vocal Statements in Utrecht. Ten slotte organiseren we samen met de HvA op 13 juli het bezoek van minister Dijkgraaf. Degenen die daar graag bij willen zijn, kunnen mij mailen, dan zorg ik dat je op de uitnodigingslijst staat. Voor nu, succes de laatste weken met de afronding van alle activiteiten voor de zomerperiode, en zijn er vragen over de nieuwsbrief of aan het lectoraat Diversiteitvraagstukken, neem dan contact met ons op! Namens het hele team, Machteld de Jong