Nieuwsbrief Lectoraat Studiesucces december 2020

Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2020
Samenvatting
In deze nieuwsbrief lees je de laatste updates over het onderzoek van de onderzoekslijn Studiesucces van Hogeschool Inholland. In juli dachten we nog dat het onderwijs na de zomer langzamerhand weer naar onderwijs op de locatie zou gaan. Inmiddels weten we beter. Onze infographic 10 Tips om succesvol thuis te studerende beleving van studenten is nog steeds actueel. Het onderzoek dat het lectoraat Studiesucces samen met andere lectoraten voor de zomer heeft uitgevoerd naar de ervaringen van Inholland studenten tijdens de corona periode is inmiddels in samenwerking met het lectoraat Diversiteitsvraagstukken voortgezet. Zie voor de eerste resultaten verderop in deze nieuwsbrief. De resultaten van het eerdere onderzoek naar de beleving van studenten tijdens de volledig online onderwijsperiode zijn hier te lezen. De onderzoeksthema's Engagement & actieve betrokkenheid en Duurzame inzetbaarheid & welzijn staan momenteel volop in de belangstelling. Onze onderzoeksactiviteiten, adviseringswerkzaamheden en bijdragen aan studiedagen en conferenties staan derhalve volledig in dat teken. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de diverse onderzoeken en de bijbehorende infographics. Belangstelling voor een infographic? Stuur een mail aan studiesucces@inholland.nl