Nieuwsbrief Lectoraat Studiesucces juli 2020

Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2020
Samenvatting
In deze nieuwsbrief lees je de laatste updates over het onderzoek van de onderzoekslijn Studiesucces van Hogeschool Inholland. Het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland heeft vanaf het begin van de corona crisis een aantal extra (onderzoeks)activiteiten ondernomen binnen haar onderzoekslijn studentenwelzijn en duurzame inzetbaarheid. We zijn direct gestart met een infographic voor studenten met 10 tips voor succesvol thuis studeren. Ook zijn we trekker geworden van een NL consortium van HO instellingen die deel hebben genomen aan een groot internationaal onderzoek naar de impact van de coronacrisis op studenten. Inmiddels hebben wereldwijd meer dan 130.000 studenten aan dat onderzoek deelgenomen waaronder ruim 10.000 in Nederland. Die studie gaat veel inzichten bieden in hoe studenten de coronatijd ervaren hebben, wat het met hun welzijn heeft gedaan, met hun betrokkenheid en motivatie en de invloed op hun studiegedrag (zie verderop). Het lectoraat ondersteunt tevens de zogeheten Thuiswerkmonitor waarmee achterhaald wordt hoe het gesteld is met het welzijn van docenten binnen onze hogeschool en hoe zij de coronatijd ervaren. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de diverse onderzoeken en de bijbehorende infographics. Belangstelling voor een infographic? Stuur een mail aan studiesucces@inholland.nl