Nieuwsbrief Studiesucces december 2021

Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2021
Samenvatting
Het is een turbulent jaar geweest voor iedereen in het onderwijs en voor onze studenten in het bijzonder. Zoals je van ons gewend bent hebben wij de vinger aan de pols gehouden bij onze studenten (zie Studentenwelzijnsmonitor) en hebben we een aspect van welzijn, namelijk de ervaren prestatiedruk, eens extra belicht (zie two-pager). Ook hebben wij ons nader verdiept in de rol van veerkracht en hulpbronnen in relatie tot stress en depressie. Dat heeft uitgemond in een open access publicatie inclusief een aantal praktische implicaties voor hogescholen over hun hulpaanbod voor studenten. Wat beweegt studenten? Binnen onze engagement & actieve betrokkenheid onderzoekslijn stond die vraag afgelopen jaar centraal. We hebben veel studenten die actief zijn binnen onze hogeschool geïnterviewd en gevraagd naar hun motieven en drijfveren en wat actieve participatie hen oplevert. Daarover is een onderzoeksrapport verschenen alsmede een serie studentportretten waarvan wij er in deze nieuwsbrief drie tonen. Tevens laten we alvast zien welke studies we recent zijn gestart of gaan starten. Graag komen we in contact met hogescholen en onderzoekers die met dezelfde vraagstukken bezig zijn. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op diverse onderzoeken en de bijbehorende rapporten of infographics. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail aan studiesucces@inholland.nl