Nieuwsbrief Studiesucces juni 2022

Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2022
Samenvatting
In deze nieuwsbrief laten we zien waar het lectoraat Studiesucces van hogeschool Inholland de afgelopen maanden mee bezig is geweest. De onderzoeken en andere activiteiten hebben uiteraard te maken met onze twee thema's: Engagement & actieve betrokkenheid en Studentenwelzijn & duurzame inzetbaarheid. Zo zijn binnen de onderzoekslijn Studentenwelzijn & duurzame inzetbaarheid de nieuwe resultaten van de Studentenwelzijnsmonitor 2022 sinds kort bekend, hebben we een infographic gemaakt over hoe je verbondenheid met studenten kan versterken en vertellen we graag meer over studenten die zich zowel bevlogen én uitgeput kunnen voelen. Daarnaast delen we binnen de onderzoekslijn Engagement & actieve betrokkenheid graag de persoonlijke portretten over extra curriculaire activiteiten van studenten, de voordelen van peer coaching, en wat zelfregie betekent voor studenten. Veel leesplezier!