Onderzoek naar de effecten van de zomercursus wiskunde van luchtvaarttechnologie (studie 1)

Auteurs
Carlijn Knuiman en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Rapport
Datum
2017
Samenvatting
Luchtvaarttechnologie wil weten of de zomercursus wiskunde effect heeft op de wiskundevaardigheden van studenten. Studenten die hebben deelgenomen aan de zomercursus hebben zowel voorafgaand aan de zomercursus, als direct na afloop van de zomercursus, een aantal wiskundeopgaven gemaakt en een algemene vragenlijst ingevuld. Een controlegroep die niet heeft deelgenomen aan de zomercursus heeft dezelfde wiskundeopgaven gemaakt en daarnaast ook een algemene vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 93 studenten deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 27 hebben deelgenomen aan de zomercursus en 66 niet hebben deelgenomen.