Onderzoek naar het Keuzedeel Voorbereiding Hbo in het economisch domein

De rol van het studiekeuzeproces en studievaardigheden voor studiesucces – een nulmeting

Auteurs
E.B. Klatter, M. De Bruijn - Smolders en Jeany van Beelen-Slijper
Soort object
Artikel
Datum
2019
Samenvatting
De lectoraten Studiesucces van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam onderzoeken gezamenlijk in een monitoring onderzoek met een pretestposttest design, in hoeverre dit keuzedeel bijdraagt aan de kwaliteit van studiekeuzeprocessen en de ontwikkeling van studievaardigheden, ten gunste van de doorstroom naar het hbo.