Onderzoek naar inzet mobiele technologie

Auteurs
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2015
Samenvatting
Presentatie tijdens mini-conferentie Inholland Innoveert ter gelegenheid van de lectorale rede van Jos Fransen (onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology), Inholland Rotterdam.