Onderzoeksagenda Studentenwelzijn

Lectoraat Studiesucces

Auteurs
Nikkie Gubbels en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2017
Samenvatting
De onderzoekslijn Studentenwelzijn is een nieuwe onderzoekslijn en is onderdeel van het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland. Deze onderzoeksagenda is bedoeld voor Hogeschool Inholland en haar (onderzoeks)partners. Met deze onderzoeksagenda worden de onderzoeksplannen van de onderzoekslijn gepresenteerd. In de agenda zal ingegaan worden op het belang van de onderzoekslijn naar studentenwelzijn, de thematische pijlers van de onderzoekslijn - Stress, Burnout, Veerkracht en Bevlogenheid - en de relatie van deze thema’s met studiesucces. Daarnaast worden de doelstellingen en onderzoeksvragen van de onderzoekslijn uiteengezet en wordt het onderzoeksmodel, het Student Wellbeing Model, beschreven. Tenslotte zal er een overzicht gegeven worden van de aankomende, lopende en afgeronde onderzoeken binnen de onderzoekslijn. De agenda zal periodiek bijgesteld worden.