Op zoek naar houvast

Lectorale Rede

Auteurs
Onderzoekslijn
Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein
Soort object
Lezing
Datum
2019
Samenvatting
Rede van Lector Lilian Linders, Lectoraat Empowerment en Professionalisering