Over verstoorde levens en de kunst van het verplegen

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als lector ‘Best-practice in de GGZ-verpleegkunde’ aan de Hogeschool INHOLLAND te Alkmaar op 28 april 2004 door Dr. Berno van Meijel

Lectoraat
Soort object
Lezing
Datum
2004
Samenvatting
Berno van Meijel schetst in zijn inaugurele twee perspectieven op de werkelijkheid: het objectief-rationalistische perspectief en het subjectief-fenomenologische perspectief. Deze beide perspectieven worden vervolgens vertaald naar het veld van de ggz-verpleegkunde. Er wordt een visie gegeven op de wijze waarop het verplegingswetenschappelijke onderzoek in de ggz zich zou kunnen ontwikkelen vanuit de beide perspectieven en de consequenties die dit heeft voor te gebruiken onderzoeksmethodologieën.