Psychosociale zorg na stamceltransplantatie bij hematologische kanker

Eerste ervaringen met een zelfhulpinterventie via internet: mogelijkheden en beperkingen

Auteurs
Annemarie Braamse, Berno van Meijel en Joost Dekker
Lectoraten
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2012
Samenvatting
Patiënten met hematologische kanker die hiervoor een autologe stamceltransplantatie ondergaan, staan voor de moeilijke taak om te gaan met zowel een potentieel levensbedreigende ziekte als een stressvolle behandeling. Een deel van deze patiënten rapporteert psychologische klachten. Behandeling van deze klachten verdient aandacht en zal naar verwachting leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven van deze patiënten. In dit artikel beschrijven we de implementatie van een zorgprogramma gericht op vermindering van psychologische klachten, met als belangrijkste onderdeel het internetzelfhulpprogramma ‘Stress onder controle’