Rapportage 1. Probleemanalyse WHEELS-leefstijlapp

Uitwerking van IM-stap 1 in de ontwikkeling van een leefstijlapp voor rolstoelgebruikers

Auteurs
Jasmijn Holla WHEELS-studiegroep (no name)
Lectoraten
Kracht van Sport
Soort object
Rapport
Datum
2019
Samenvatting
Deze rapportage maakt deel uit van een serie van zes rapportages die zijn opgeleverd in het WHeelchair ExercisE and Lifestyle Study (WHEELS) project. In deze rapportages worden de resultaten gepresenteerd van de Intervention Mapping (IM) stappen 1 t/m 6 in het ontwikkelen van een leefstijlapp voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie. Deze rapportage betreft de uitwerking van IM-stap 1 waarin een planningsgroep is samengesteld en inzicht is verkregen in de aard en oorzaken van de leefstijlproblematiek die speelt bij rolstoelgebruikers.