Rapportage van het student's voices onderzoek in Nederland

Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het Nederlandse onderwijs

Auteurs
dr. Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager, Jeroen Bottema en Hans VAN Eerden
Onderzoekslijn
Soort object
Rapport
Datum
2009
Samenvatting
volgt nog