Student engagement: perspectief van medewerkers

Auteurs
Carlijn Knuiman en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Workingpaper
Datum
2020
Samenvatting
Op basis van 19 semigestructureerde interviews met medewerkers verdeeld over de domeinen is opgetekend wat zij onder studentengagement verstaan, wat zij ondernemen en welke (on)mogelijkheden zij zien. Deze factsheet laat zien dat de termen die vielen o.a. betrokkenheid, binden en intrinsieke motivatie waren. Ook staan de vier soorten engagement die in de literatuur te onderscheiden zijn, vermeld. Daarnaast een overzicht van activiteiten om betrokkenheid te beïnvloeden, tips om engagement te vergroten en welke uitdagingen daarbij komen kijken.