Studenten Welzijn Monitor (SWM)

Uitwerking Inholland resultaten

Auteurs
Melissa Versteeg en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Rapport
Datum
2021
Samenvatting
Met de Studenten Welzijn Monitor (SWM) zijn studenten middels een compacte vragenlijst bevraagd op 12 onderwerpen: (1) zorg perceptie, (2) onderwijs tijdens corona (3) prestatiedruk, (4) stresservaringen, (5) bevlogenheid, (6) burn-out klachten, (7) depressieve -, angst en eenzaamheidsklachten, (8) sociale steun, (9) veerkracht, (10) studiegedrag, (11) binding, en (12) studieprestaties en studievertraging. Dit onderzoeksrapport bevat analyses van de verschillen tussen subgroepen studenten op deze aspecten. Daarnaast wordt in het rapport aandacht besteed aan de beeldvorming van de impact van de coronacrisis en de maatregelen die zijn uitgerold binnen het hoger onderwijs. In de bijgevoegde presentatie worden een aantal uitkomsten beknopt weergegeven.