Studeren in coronatijd

Tips voor studenten, docenten en opleidingen

Auteurs
Rutger Kappe en Linda Adrichem
Onderzoekslijn
Soort object
Workingpaper
Datum
2020
Samenvatting
Aan het eind van de internationale welzijnsvragenlijst rondom studenten in coronatijd werd de vraag gesteld welke tips men zou geven aan medestudenten of aan de opleidingen. Van bijna 3000 studenten heeft 41% iets ingevuld. Alle tips zijn geanalyseerd en ingedeeld naar tips voor medestudenten, docenten en het onderwijs. Deze factsheet bevat voor iedere doelgroep een top 10 aan tips. Nieuwe tips ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek zijn vetgedrukt. Deze tips lijken dan ook specifiek van toepassing op de coronatijd. Daarbij valt op dat bij de tips voor studenten veel nog hetzelfde is, maar dat er vooral voor de opleidingen veel nieuwe tips gegeven worden.