Studiekeuzecheck

Infographic

Auteurs
Carlijn Knuiman en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Workingpaper
Datum
2019
Samenvatting
Aankomend studenten hebben recht op een studiekeuzecheck (SKC). Bij Hogeschool Inholland bestaat de SKC uit een online vragenlijst en een bijeenkomst bij de instelling. Op basis van de SKC krijgen studenten een advies, dit kan een positief, positief mits of negatief advies zijn. Het lectoraat studiesucces heeft onderzocht hoe aspecten van de SKC, namelijk de risicoscores op basis van de vragenlijst en het gekregen advies, gerelateerd zijn aan de aanmelding en uitval van studenten. Als uitgangspunt zijn studenten met startjaar en cohort 2016 genomen, waarbij geselecteerd is op voltijdstudenten, die verplicht moeten deelnemen aan de SKC en in september met de opleiding starten. Deze poster geeft een aantal bevindingen weer.