Studiekeuzechecks binnen de G5

Een onderzoek naar de invoering en doorontwikkeling van de SKC

Auteurs
Carlijn Knuiman en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Boek
Datum
2016
Samenvatting
De Vereniging Hogescholen heeft het lectoraat studiesucces van Hogeschool Inholland benaderd om, in samenwerking met collega instellingen in de Randstad (G5), een onderzoek uit te voeren naar succes en faalfactoren bij de implementatie, het gebruik en de doorontwikkeling van de SKC bij de G5 instellingen. Het gaat om een evaluatie van de resultaten en effecten van de SKC, waarbij gevraagd is om onderstaande zes evaluatiecriteria mee te nemen: 1 Relevantie (o.a. welke doelstellingen zijn aan de SKC gekoppeld?) Coherentie (o.a. welke relatie is er met de instellingsbrede doelstellingen?) 3 Draagvlak (o.a. hoe was het draagvlak?) 4 Uitvoering (o.a. op welke manier is de maatregel geïmplementeerd in de organisatie?) 5 Effectiviteit (o.a. zijn de doelstellingen bereikt?) 6 Efficiëntie (o.a. staan de resultaten in verhouding tot de ingezette middelen?)