Studiesucces: Verbinden als stap voorwaarts

Een oplossingsrichting op basis van een synthese van literatuur en eigen praktijkonderzoeken

Auteurs
Lectoraten
Soort object
Lezing
Datum
2017
Samenvatting
Lectorale rede, uitgesproken bij aanvaarding van het ambt als lector Studiesucces aan Hogeschool Inholland te Haarlem op 23 maart 2017. Ze bevat een synthese van de studiesuccesliteratuur, resultaten van praktijkgerichte onderzoeken naar succesvolle opleidingen, interventies, aanpakken en werkende principes. En tot slot het leggen van verbinding als een oplossingsrichting voor het duurzaam verbeteren van het studiesucces.