Summerschools binnen Inholland: een casusbundel

Beschrijvingen van negen summerschools omtrent omvang, doel, vormgeving en gepercipieerde effecten

Auteurs
Carlijn Knuiman en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2017
Samenvatting
Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de summerschools van Inholland, waaronder op het gebied van omvang, doel, vormgeving en gepercipieerde effecten. Hierdoor zouden summerschools van elkaar kunnen leren en de eigen summerschool kunnen optimaliseren. Op basis van een semigestructureerd interview met vertegenwoordigers van de summerschools is een beschrijving van elke summerschool gemaakt. In deze rapportage worden de beschrijvingen weergegeven, met als doel anderen te inspireren en van elkaar te leren. De opzet en uitkomsten van het onderzoek worden weergegeven in het rapport van Knuiman en Kappe1 (2017). Daarin is ook een analyse van de beschrijvingen opgenomen.