Syrische vluchtelingen aan het werk

Eindrapportage en onderzoekverantwoording

Auteurs
Machteld de Jong, Karijn Nijhoff, E. (Ellen) Sjoer, Dia Wilbrink, Sjiera de Vries en Dr. Petra Biemans
Lectoraten
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
Soort object
Rapport
Datum
2019
Samenvatting
In de afgelopen periode heeft een groot aantal mensen een veilig heenkomen gezocht in Nederland, waaronder veel vluchtelingen uit Syrië. Verschillende organisaties zetten zich in om deze vluchtelingen te helpen om een passende werkplek te vinden. Er is echter nog weinig bekend over wat daarbij effectief is. Het project ´Syrische vluchtelingen aan het werk´ heeft als doel om hierover kennis op te bouwen en breed toegankelijk te maken. Doel van het project is het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. Om dit te kunnen doen gaan we op zoek naar werkzame elementen en factoren die helpen en hinderen bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk en het duurzaam aan het werk houden van deze vluchtelingen. Deze rapportage bevat de verantwoording van het onderzoek. Tevens is een literatuurverkenning opgenomen.