The get ready relapse prevention programme for anxiety and depression

a mixed-methods study protocol

Auteurs
Esther Krijnen, Anna D. T. Muntingh, Adriaan Hoogendoorn, Annemieke van Straten, Neeltje M. Batelaan, Otto R. Maarsingh, Anton J. L. M. van Balkom en B.K.G. (Berno) van Meijel
Onderzoekslijn
Soort object
Artikel
Datum
2019
Samenvatting
Dit wetenschappelijk artikel beschrijft het protocol van de GET READY studie. Deze studie is ontwikkeld voor mensen die een angststoornis of depressie hebben gehad, en dient als terugvalpreventie interventie. De interventie bestaat uit online modules, monitoring en contacten met een POH-GGZ. De achtergrond van terugvalpreventie wordt toegelicht, de methoden van de studie worden gedetailleerd beschreven en er wordt vooruit gekeken naar hoe deze studie een bijdrage kan leveren in het veld van terugvalpreventie.