Toegankelijkheid van het recht. Hoe het recht toegankelijker te maken in de eeuw van digitalisering, technologisering, globalisering , verstedelijking en klimaatverandering?

Lectorale rede: Ineke (C) van den Berg, Hogeschool Inholland 2018

Soort object
Boek
Datum
2018
Samenvatting
Publicatie bij de rede, uitgesproken bij de aanvaarding van de functie van lector Toegankelijkheid van het Recht aan Hogeschool Inholland te Rotterdam op 18 september 2018.