Verbinden, vertrouwen, versterken.

Een onderzoek naar de impact van friend4friend op de empowerment van jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers

Auteurs
Lenneke Nieuwenhuizen en Josip Kesic
Soort object
Rapport
Datum
2023
Samenvatting
Dit onderzoek is een kwalitatieve evaluatie van de impact die friend4friend als maatschappelijke diensttijd (MDT) gemaakt heeft gedurende de looptijd van subsidieronde 4b, van 1 december 2020 t/m 31 december 2022. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: hoe draagt friend4friend bij aan de empowerment van de deelnemende jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers? In het rapport wordt uiteengezet hoe friend4friend bijdraagt aan de empowerment van deelnemende jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers door middel van verbinden (netwerkvorming), vertrouwen en versterken (veerkracht). Friend4friend hoopt dat, als friend4friend voorbij is, jongeren empowerment middels deze drie pijlers meenemen op hun verdere pad en daarmee positieve impact (blijven) maken op de samenleving als geheel.