Verhogen sportdeelname kinderen met beperking

Samenwerking speciaal onderwijs en studenten Sportkunde

Auteurs
Afke Kerkstra, Vera Dekkers en Marije Deutekom
Lectoraat
Kracht van Sport
Soort object
Artikel
Datum
2017
Samenvatting
Kinderen en jongeren met een beperking zijn fysiek minder actief dan leeftijdsgenoten zonder beperking (Von Heijden, Van den Dool, Van Lindert & Breedveld, 2013). Het lectoraat Kracht van Sport van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland wil deze ongelijkheid terugbrengen en de fysieke activiteit van jongeren met een beperking verhogen. Samen met professionals uit het werkveld waaronder docenten lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs, buursportcoaches en sportloket medewerkers, willen we deze doelstelling bereiken. Dat doen we door de pilot 'Mijn personal coach aangepast sporten'.