Vormgeven aan effectief samenwerkend leren in het onderwijs

Animatie

Auteurs
Jos Fransen
Lectoraten
Teaching
Learning & Technology
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2018
Samenvatting
Samenwerkend leren wordt als didactische werkvorm vaak ingezet in het hoger beroepsonderwijs, maar leidt in veel gevallen niet tot de gewenste leerresultaten. Samenwerkend leren is alleen van toegevoegde waarde in een leerproces als het bijdraagt aan een verdieping van het leerproces van elke student in een team en leidt tot een meer leeropbrengst voor elke student. Dat vraagt kennis over hoe samenwerkend leren effectief in te zetten in een leerproces en hoe technologie daarbij optimaal benut kan worden.