Wat beweegt studenten?

Onderzoek naar de motivatie van studenten om zich actief binnen de hogeschool in te zetten

Auteurs
Lectoraten
Soort object
Rapport
Datum
2021
Samenvatting
In dit onderzoek is nagegaan wat beweegredenen van studenten zijn om zich al dan niet actief in te zetten voor hun medestudenten, opleiding en/of Inholland en welke opbrengsten en belemmeringen zij ervaren bij hun actieve inzet.